Moniato

La seva època de temporada és als mesos de:

-Segona quinzena d’octubre

-Novembre

Distribuïm a ...

Botigues i locals
Restaurants

Què diuen els nostres clients?

Els nostres segells